Veckorytmen för de stora barnen (3-6 år)

En av grundpelarna i pedagogiken är rytm; så som även i naturen. Dagen på barnträdgården är uppbyggd enligt  en återkommande dagsrytm. Det här innebär trygghet för barnet och är ett sätt för barnet att känna igen sig. Ju mindre barnet är desto viktigare är en återkommande rytm. Upprepningar och att kunna känna igen sig är viktigare för barnet än omväxling. Man talar om dagsrytmen med återkommande in- och utandningar, eller ett rytmiskt mönster mellan vila och aktivitet.

På samma sätt följer veckan och årstiderna sin rytm. Även sagorna och ramsorna återkommer rytmiskt med årstidsväxlingarna; detta väcker igenkännandets glädje hos barnet.

Stommen för veckorytmen ser ut på följande sätt: en dag i veckan har barnen sagoleksdag, bakningsdag, skogsdag och målningsdag.

Varje grupp har ändå  frihet att forma sin veckorytm, så de olika dagarna kan se lite olika ut i de olika grupperna.