Småbarnspedagogik

Vi behöver stillhet
Vi behöver ro
Det är tid att växa som tarvas

Hur kan man begära
Att någonting skall gro
I en åker som ständigt harvas

Människans fysiska tillväxt är störst under barndomen. Under barnaåren skapas grunden för ett gott liv såväl fysiskt som psykiskt. Då behöver barnet mycket

Värme genom näring, klädsel, värmande god stämning runt omkring

Ro genom en välbekant och rofylld omgivning

Rytm genom återkommande års-, vecko- och dagsrutiner.

En viktig grundsten i pedagogiken är att barndomen ska tillåtas vara så lång som möjligt. Ett litet barn är ett enda sinnesorgan, och allt som omger barnet har stor betydelse, t.ex. material på leksaker.

Steinerkasvatuksen liittos, Snellman korkeakoulus och Antroposofinen läketieteen liittos sidor kan ni läsa mera!

 

Ett av våra hemtrevliga rum