Material och teknik

 

Inom steinerpedagogiken fäster man stor vikt vid kvaliteten på allt som omger barnet. Äkta naturmaterial förespråkas i barnets omgivning (trä, ull, siden, bomull m.m.). Leksakerna som finns på Rosengården är av naturmaterial. Barnen får leka med tyger, t.ex. för att bygga kojor av, olika leksaker gjorda av trä, dockor fyllda med ull, snäckor och kastanjer m.m. Lekmaterialen ger barnen möjlighet att med sin fantasi förvandla dem till än det ena eller än det andra. Barn under sex år kan ses som ett enda stort sinnesorgan, de tar in allt som sker i dess omgivning. Då våra leksaker är gjorda av naturmaterial får barnen känna på olika kvalitéer t.ex. hårda stenar eller mjukt ull. Genom att materialen är sanna då de är av naturmaterial kan barnen skapa ett förhållande till omvärlden.

På Rosengården använder vi inte pekplattor eller datorer för barnen, det handlar inte om att vi är emot tekniken utan vi lägger en stor vikt på barnets utveckling och dess möjligheter att via sina sinnen och upplevelser erövra färdigheter och tillägna sig kunskaper. Genom att barnen får klättra, springa, leka och uppleva omvärlden via sina sinnen, höra, se, smaka osv. ger vi dem möjlighet att lära känna sin egen kropp och veta hur den fungerar. Om vi inte lär oss gå, hur kan vi då ta danssteg och kanske som vuxen laga en protes? Vi värdesätter att inte hoppa över en utvecklingsprocess. Barnen får öva på att hitta sin egen teknik i hur de kan hoppa, klättra m.m.