Årstidsrytmen

Under året på Rosengården firar vi följande årstidsfester tillsammans med barnen:

- skördefest – Mikaeli (i slutet av september)

- lyktfest – Sankt Martin (i november)

- adventsfest

- Lucia (skolans Lucia besöker oss)

- julfest

- påskfest

- sommar/avslutningsfest.

Det är endast under årstidsfesterna och andra speciella tillfällen som rytmen i veckan eller dagen kan rubbas litet.

Årets rytm, vecko- och dagsrytmen utgör trygghet för barnet. Årstidsfesterna är också en källa till glädje.