Föräldrarnas roll

Att välja Rosengården är frivilligt men föräldrarnas arbetsinsatser i Rosengården kan inte ses som frivilliga. Allas insats i talkon, arbetsgrupper, basarer och dylika tillställningar har en stor ekonomisk betydelse. Men de gemensamma arbetsinsatserna har också en stor social betydelse - många vänskapsband har knutits på Rosengårdens möten, talkon och evenemang! Under samarbetsmöten föds  dessutom goda idéer och framtidsvisioner.

På Rosengården har varje familj också några städturer per år, eftersom det är av stor ekonomisk betydelse. Dessutom lär man sig mycket om den miljö där ens barn vistas varje dag och får en konkret känsla av att man verkligen bidrar till det gemensamma.

Kontakten mellan föräldrar och pedagoger är också väldigt viktig för barnens välbefinnande. För barnen är det viktigt att känna att föräldrarna värnar om barnträdgården.

Genom att delta i föräldramöten och föräldrasamtal stöder man samarbetet mellan hem och barnträdgård.

Här finns en handbok för nya föräldrar.