Föräldrarnas roll

Att välja Rosengården är frivilligt men föräldrarnas arbetsinsatser i Rosengården kan inte ses som frivilliga. Allas insats i talkon, arbetsgrupper, basarer och dylika tillställningar har en stor ekonomisk betydelse. Men de gemensamma arbetsinsatserna har också en stor social betydelse – många vänskapsband har knutits på Rosengårdens möten, talkon och evenemang! Under samarbetsmöten föds  dessutom goda idéer och framtidsvisioner.

I Rosengården har varje familj också några städturer per år, eftersom det har en stor inverkan på föreningens ekonomi. Samtidigt lär sig familjen mycket om den miljö barnen vistas i varje dag och får en konkret känsla av att de verkligen bidrar till det gemensamma.

Kontakten mellan föräldrar och pedagoger är också väldigt viktig för barnens välbefinnande. För barnen är det viktigt att känna att föräldrarna värnar om barnträdgården.

Genom att delta i föräldramöten och föräldrasamtal stöds samarbetet mellan hem och barnträdgård.