Naturen

Varje vecka vandrar vi ut i skogen för att leka, klättra, rutscha och balansera – allt detta enligt ur och skur-principen. I varma, vettiga kläder kan barnen väl vistas ute några timmar utan att dåligt väder bekommer dem.

Vår gård befinner nära en skog med alla dess möjligheter. Ibland gör vi upp en eld, steker plättar eller tunnbröd, eller färgar garn med växter. 

Den omgivande naturen med sin närhet till skogen är fantastisk.  Vi  har möjlighet att iaktta årstidsväxlingarna från många olika perspektiv.

Det finns mycket forskning som tyder på att det är viktigt att  barn att redan i tidig ålder regelbundet få röra sig i varierande terräng – kroppen får all den träning och stimulans den behöver för att utveckla koordination, balans och grovmotorik. Frisk luft och tillräcklig motion lugnar också ned och ger en god nattsömn. Dessutom lär sig barnen att respektera och uppskatta naturen med alla dess växter och djur.