Språkberikande verksamhet i form av språkdusch

Rosengården inleder höstterminen 2024 med språkberikande verksamhet i form av språkdusch på finska.

Målet med språkberikande verksamhet är att mångsidigt stimulera kommunikativ finska, att i tidig ålder skapa positiva känslor och en god attityd till det finska språket. 

Detta betyder att personalen använder finska som en del av den dagliga verksamheten. I praktiken betyder det att barnet varjde dag får ta del av aktiviteter på finska i minst 20 minuter. 

Barn lär sig språk på ett annat sätt än vuxna, språkinlärningen sker mer omedvetet än i vuxenålder och vi vill ge rikligt med möjligheter för barnen att naturligt ta till sig finskan. Därför sker språkinlärningen "obemärkt" under aktiviteterna. Språkinlärning genom aktivt deltagande i lek, samlingar, ramsor, sånger och till exempel i skogen eller medan vi bakar erbjuder möjligheter till positiva upplevelser under språkduscharna.

I praktiken språkduschas alla barn i sina egna grupper, på Små Rosorna handlar det om lättare sånger och ramsor på finska och i de äldre barn grupperna blir det litet mer avancerat där finska språket tas in i samlingarna och aktiviteterna i lämplig form under dagen.  Bland förskolebarnen fokudserar vi även på olika teman och kortare konversationer tillsammans med vår lilla filur. 

Ja, för här hos oss på Rosengården har det börjat en liten ny filur, filuren har ännu inget namn, men på hösten skall hen få ett namn som barnen får vara med och hitta på.  Det som är speciellt med vår lilla filur är att hen bara kan prata finska. Hen har hela sitt liv bott på en plats i Finland där man bara pratar finska och hens stora intresse är att få sjunga, leka, lyssna på sagor, baka och gå i skogen och få berätta för barnen på Rosengården vad allt heter på finska. 

Tanken är att språkduscharna skall fortsätta i Mikaelskolan när barnet börjar på klass 1 parallellt med finska undervisningen. 

 

Idén med språkdusch är att barnen får bekanta sig med nya språk och på det sättet bli intresserade av främmande språk och kulturer.

Barnen undervisas inte direkt i det främmande språket utan man lär sig språk genom att leka, spela och sjunga. Man kan lätt ta med ord på språkduschspråket i vardagen, barnen lär sig namnen på plagg när de klär på sig och på olika maträtter när de äter.

Språkdusch kan pågå under en kortare eller längre tid. 

Målet är att väcka barnets intresse för att lära sig främmande spårk och uppfatta den språkliga världen samt välja språk i skolan.

Källa: www.edu.fi