Den fria leken

I den fria leken är allt möjligt. Här finns skaparglädje. Förutsättningen för fri lek är att det finns tid och ro att leka.

Karin Néuschütz beskriver i sin artikel "Vad är en Waldorfförskola?" den fria leken på följande sätt:

"I den fria leken har barnet utrymme för egna initiativ medan den vuxne finns i bakgrunden, sysselsatt med något praktiskt arbete, som kan ge uppslag till lekar (lagar leksaker, förbereder maten, syr). Några barn kanske helst håller sig i den vuxnes närhet och hjälper till. Till den fria leken behövs stora ytor, lekvänlig möbler, skynken, kuddar, lådor, dockor mm. och en hjälpande hand ibland. Också utklädningskläderna är enkla, nästan bara skynken i glada enfärgade stycken, band och skärp - resten tillfogar barnen i sin egen fantasi. Om vädret tillåter och det finns en gård är man förstås ute. Med fri lek menas att barnen verkligen leker något - inte att de bara jagar omkring under tjut och stoj. i så fall försöker man ge dem något uppslag för att bryta stimmet"