Inskolning

När ett barn ska börja på Rosengården sätter vi stor vikt vid att starten som lägger grunden till hela vistelsen i barnträdgården blir bra. Barnet får första gången komma och bekanta sig med pedagogen och utrymmena i lugn och ro tillsammans med sina föräldrar, därefter kommer föräldrar och pedagog överens om en inskolningsplan utifrån vad som är bäst för barnet.

På Små Rosorna börjar hela barnträdgårdsvistelsen med att pedagogen och föräldrarna sätter sig ner och planerar inskolningen i ett så kallat inskolningssamtal.

Hembesök erbjuds också vilket har visat sig vara en mycket positiv händelse för barnet i inskolningsskedet.