Aktuellt

 

ROSENGÅRDENS KALENDARIUM VÅREN 2020

Vårterminen: tisdag 07.01.2020 – lördag 19.6.2020. Vanlig verksamhet fram till 18.6.2020.

1.2 Öppet hus kl 10-14

12.2 Föräldramöte kl 17.30

19.3 Föräldrakväll kl.17.30 med Audelina Ahumada och Tor-Erik Söderholm. Temat är mentalisering och självkännedom. Audelina Ahumada och Tor-Erik Söderholm talar om hur vi genom att öka vår självkännedom och förståelse för varandras perspektiv kan bidra till fungerande samspel och kommunikation i familjen.

9.4 Påskfest för barnen på Rosengården

25.4 TALKO på Rosengården

30.4 Vappenskoj för barnen på Rosengården

14.5 Föräldramöte kl 17.30 

4.6 Föräldramöte för nya familjer kl. 17.30 

19.6 Sommarfest. Kl.9.00 för lilla sidan och kl 10.00 för stora sidan. Ingen vård den dagen! 

 

Föreningsbroschyr

Här hittar du vår föreningsbroschyr, som berättar om verksamheten på Västerby Gård!

 

Förtroenderådet

Mikaelskolans och Rosengårdens föräldrar samt medarbetare kan få stöd av förtroenderådet som verkar för att förebygga och medla i konflikter. Om du upplever att misstroende, missförstånd, meningsskiljaktigheter eller osäkerhet har uppstått i Mikaelskolan eller i Barnträdgården Rosengården gällande sakfrågor eller mellanmänskliga relationer, kan du kontakta någon av förtroenderådets medlemmar.

Medlemmarna har tystnadsplikt och de tar upp ditt ärende på ett diskret sätt. 

Förtroenderådet väljs vartannat år på höstmötet och har fyra medlemmar.

2018-2020 är medlemmarna följande:


Kim Björklund

Lars Karlsson

Lehmus Murtomaa

Julia Nymark-Björkstam

 

Välkommen till Barnträdgården Rosengården!

Rosengården är en steinerpedagogisk barnträdgård i Ekenäs med två småbarnsgrupper, Små Rosorna och Nyponrosorna (1-4 år), två större barns grupper, Hallongruppen och Lingongruppen (3-5 år) och en förskolegrupp, Jordgubbarna, (6 år).

Vi har nu verkat i Ekenäs sedan år 1993, och långsamt har verksamheten vuxit till det den är idag. Rosengården upprätthålls av understödsföreningen Steinerpedagogikens vänner i Västnyland r.f., som också upprätthåller Mikaelskolan.  

På Rosengården vill vi ge barnen värme, glädje, ro och rytm. Inom steinerpedagogiken (= waldorfpedagogiken) avser vi med värme inte enbart fysisk värme, utan också en ombonad och hemlik miljö med god stämning runt omkring.  Pedagogiken bygger på den antroposofiska människosynen, där kropp, själ och ande utgör en helhet. Hos oss finns också humorn och glädjen med i allt vi gör.

På Rosengården går rytmen som en röd tråd genom hela verksamheten, vilket skapar en trygg och rofylld tillvaro för barnen. Lek, bakning, skogsvandring, sagolek och målning har alla sin givna veckodag och de olika årstiderna med sina högtider firas med olika slags fester och evenemang.

Välkommen på ett besök till oss! Nedan ser du glimtar av våra hemtrevliga utrymmen på Västerby gård: