Aktuellt

 

ROSENGÅRDENS KALENDARIUM HÖSTEN 2020

Höstterminen 12.8-18.12.2020

12.8 Höstterminen inleds på Rosengården

3.10 Mikaelimarknad och Öppet hus

15-16.10 Höstlov

18.12 Julfest kl. 9 (Små Rosorna) och kl. 10 (Stora sidan)

 

Föreningsbroschyr

Här hittar du vår föreningsbroschyr, som berättar om verksamheten på Västerby Gård!

 

Förtroenderådet

Mikaelskolans och Rosengårdens föräldrar samt medarbetare kan få stöd av förtroenderådet som verkar för att förebygga och medla i konflikter. Om du upplever att misstroende, missförstånd, meningsskiljaktigheter eller osäkerhet har uppstått i Mikaelskolan eller i Barnträdgården Rosengården gällande sakfrågor eller mellanmänskliga relationer, kan du kontakta någon av förtroenderådets medlemmar.

Medlemmarna har tystnadsplikt och de tar upp ditt ärende på ett diskret sätt. 

Förtroenderådet väljs vartannat år på höstmötet och har fyra medlemmar.

2018-2020 är medlemmarna följande:


Kim Björklund

Lars Karlsson

Lehmus Murtomaa

Julia Nymark-Björkstam

 

Välkommen till Barnträdgården Rosengården!

Rosengården har några lediga platser kvar inför hösten 2020!

Rosengården är ett steinerpedagogiskt daghem mitt i naturen på Västerby gård, ett par kilometer utanför Ekenäs centrum. Vi har nu verkat i Ekenäs sedan år 1993, och långsamt har verksamheten vuxit till det den är idag. Rosengården upprätthålls av understödsföreningen Steinerpedagogikens vänner i Västnyland r.f., som också upprätthåller Mikaelskolan.  

På Rosengården finns småbarnsgruppen Små Rosorna för barn under 3 år med plats för 8 barn samt två grupper för större barn mellan 3 och 6 år, Lingongruppen och Hallongruppen med plats för 14 barn i vardera. Förskolan är från och med hösten 2020 integrerad i dessa två grupper.

På Rosengården vill vi ge barnen värme, glädje, ro och rytm. Inom steinerpedagogiken (= waldorfpedagogiken) avser vi med värme inte enbart fysisk värme, utan också en ombonad och hemlik miljö med god stämning runt omkring.  Pedagogiken bygger på den antroposofiska människosynen, där kropp, själ och ande utgör en helhet. Hos oss finns också humorn och glädjen med i allt vi gör.

Verksamheten är uppbyggd kring en trygghetsingivande dags- och veckorytm, där vi bla. bakar och målar, gör skogsutfärder och lyssnar till den berättande sagan.  Verksamheten byggs upp efter barnens åldersmässiga behov och vi sätter stor vikt vid att barnen skall få ro att vara barn.  Vi tillbringar mycket tid utomhus i friska luften, oberoende av väder, och vi anser att den fria leken är viktig för barnen. 

Väljer du Rosengården för ditt barn, erbjuder du ditt barn en varm, ombonad och trygg tillvaro under dagen och som förälder kommer du själv att ha insyn och vara delaktig i ditt barns vardag. Föräldrarna är viktiga för verksamheten. 

På Rosengården erbjuds barnen på morgonmål, lunch och mellanmål. Maten är vegetarisk, ekologisk och närproducerad och tillreds i vårt eget kök av våra egna husmödrar. 

Rosengården har öppet kl. 7.30 -16.30  och terminen sträcker sig från 12.8 - 18.12.2020 och 7.1 -17.6 2021

Rosengården håller stängt höstlov och sportlov. 

Välkommen på ett besök till oss! Nedan ser du glimtar av våra hemtrevliga utrymmen: