Kontakt:

Föreståndare Monica Boström

044 530 8645

rektor@rosengarden.fi

Ledande pedagog Sofia Hallgren 

044 723 6651

hallgren.sofia@mikaelskolan.fi

 

Rosengårdens arbetstider läsåret 2022-2023 

Höstterminen 2022:  
(8.8.2022 – 21.12.2022)

Mikaelidag 1.10.2022 
Självständighetsdag 6.12.2022 
Jullov: 22.12.2022 – 1.1.2023  
 
Vårterminen 2023:  
(2.1.2023 – 21.6.2023)
  
(Planeringsdag to 5.1,Trettondag ledig fre 6.1.2023) 
Öppet hus 21.1.2023  
Påsk: 7.4.2023 – 10.4.2023  
Kristi himmelsfärdsdag + ledig dag: torsdag 18-19.5.2023 (Personalens planeringsdag 19.5.2023) 
Vårfest 21.6.2023 (ingen vård) 
 
Förskoleundervisningen följer läsårstiderna i den grundläggande  
utbildningen. Förskoleundervisningens vårtermin avslutas fredagen 2.6.2023. 
 

 

Rosengårdens informationspaket till dig som funderar på dagvårdsplats

Här hittar du vårt infopaket som ger dig praktisk information i valet av dagvårdsplats

 

Förtroenderådet

Mikaelskolans och Rosengårdens föräldrar samt medarbetare kan få stöd av förtroenderådet som verkar för att förebygga och medla i konflikter. Om du upplever att misstroende, missförstånd, meningsskiljaktigheter eller osäkerhet har uppstått i Mikaelskolan eller i Barnträdgården Rosengården gällande sakfrågor eller mellanmänskliga relationer, kan du kontakta någon av förtroenderådets medlemmar.

Medlemmarna har tystnadsplikt och de tar upp ditt ärende på ett diskret sätt. 

Förtroenderådet väljs vartannat år på höstmötet och har fyra medlemmar.

2021-2023 är medlemmarna följande:

Audelina Ahumada

Kim Björklund

Julia Nymark-Björkstam

Solja Kvarnström

Vi söker en FÖRESTÅNDARE inför höststarten 2022 till den fina arbetsgemenskapen på det Steinerpedagogiska daghemmet Rosengården i Ekenäs och det Steinerpedagogiskt inriktade daghemmet Solgården i Karis.

Föreningen Steinerpedagogikens vänner i Västnyland r.f. upprätthåller sedan 1993 daghemmet Rosengården samt grundskolan Mikaelskolan sedan 1985. I Karis upprätthåller Solgården Aurinkotarha rf. daghemmet Solgården. Båda daghemmen är anordnare av småbarnspedagogik. De ger vård för barn i åldern 1-6 och i båda daghemmen fungerar en integrerad förskola.

Vi värnar om ro, rytm och delaktighet och den fria leken och verksamheten är uppbyggd kring en veckorytm. Vi bakar, målar och lyssnar till den berättade sagan, rör oss i sagolek (eurytmi), sjunger och spelar. Varje vecka går vi till den närbelägna skogen och dagligen leker vi utomhus. Vi firar många fester under årets lopp och varje barns egen födelsedag firas med särskild vördnad. Genom rytm och dagliga rutiner skapar vi trygghet i tillvaron för det lilla barnet. I Ekenäs finns även eget kök som förser daghemmen med hållbart producerad mat, i säsong, med fokus på ekologiska och närproducerade råvaror. Föreningarnas daghemsverksamhet förverkligas av en personalstyrka på ca.12 anställda, föräldrar som arbetar inom olika arbetsgrupper samt föreningarnas styrelser och utskott.

Till befattningen som föreståndare hör:

- att tillsammans med föreningarnas styrelser leda ett långsiktigt Steinerpedagogiskt utvecklingsarbete
- att fungera som förman för daghemmens personal
- ett visst ekonomiskt ansvar
- att arbeta i ett nätverk av personal, utskott och föräldraarbetsgrupper
- att ansvara för att verksamheten uppfyller Steinerlekskolornas verksamhetsprinciper
- att ansvara för att daghemmen uppfyller samt följer de direktiv, lagar, förordningar och andra instruktioner som stadgats för verksamhet inom småbarnspedagogiken.
- att främja samarbete samt informationsgång och kommunikation
- att synas i barnens och föräldrarnas vardag

Till din hjälp har du:

- engagerad personal med erfarenhet av att förverkliga Steinerpedagogisk småbarnspedagogik
- en styrgrupp för ledandet av den operativa verksamheten på Rosengården och Mikaelskolan
- föreningsmedlemmar engagerade i föreningarnas verksamhet via olika föräldraarbetsgrupper
- arbetande styrelser med aktiva utskott
- professionell ekonomihantering

Vi söker dig som:

- har dokumenterad erfarenhet av ledarskap, gärna i horisontella organisationer
- är inspirerad och nytänkande med ett genuint intresse för Steinerpedagogiken
- är endera utbildad lärare eller socionom inom småbarnspedagogik eller steinerpedagogisk småbarnspedagog med i Finland erkänd examen och pedagogie magister
- är intresserad av utvecklingsarbete och har god samarbetsförmåga

Språkkrav; svenska (utmärkt skriftlig och muntlig) och finska (fungerande skriftlig och muntlig färdighet)
Lön enligt kollektivavtal för den privata socialservicebranschen och interna direktiv.
Vi prioriterar sökande med behörighet som föreståndare enligt behörighetskraven från 2030 framåt (Behörighetskrav 2030/ Finlex.fi / 13.7.2018/540 lag om småbarnspedagogik ).
Anställningen är tillsvidare, på deltid (80%) och till anställningen hör prövotid.
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i strafflagen.

Mera information om vår verksamhet hittar du på Rosengården och Solgården. Frågor om befattningen kan du rikta till Maria Zitting. Maria nås på ordforande@mikaelskolan.fi eller tfn +358 407323791.

Skriv en fritt formulerad ansökan med CV och skicka den senast 29.4 klockan 12.00.
Skicka din ansökan samt CV till
kansli@mikaelskolan.fi
eller
Kansliet, Hangövägen 2061, 10600 EKENÄS

Vi ser fram emot din ansökan! 

Välkommen till Barnträdgården Rosengården!

Det finns lediga platser i Rosengården kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Rosengården är ett steinerpedagogiskt daghem mitt i naturen på Västerby gård, ett par kilometer utanför Ekenäs centrum. Vi har nu verkat i Ekenäs sedan år 1993, och långsamt har verksamheten vuxit till det den är idag. Rosengården upprätthålls av understödsföreningen Steinerpedagogikens vänner i Västnyland r.f., som också upprätthåller Mikaelskolan.  

På Rosengården finns småbarnsgruppen Små Rosorna för barn under 3 år med plats för 8 barn samt två grupper för större barn mellan 3 och 6 år, Lingongruppen och Hallongruppen med plats för 14 barn i vardera. Förskolan är från och med hösten 2020 integrerad i dessa två grupper.

 

På Rosengården vill vi ge barnen värme, glädje, ro och rytm. Inom steinerpedagogiken (= waldorfpedagogiken) avser vi med värme inte enbart fysisk värme, utan också en ombonad och hemlik miljö med god stämning runt omkring.  Pedagogiken bygger på den antroposofiska människosynen, där kropp, själ och ande utgör en helhet. Hos oss finns också humorn och glädjen med i allt vi gör.

Verksamheten är uppbyggd kring en trygghetsingivande dags- och veckorytm, där vi bla. bakar och målar, gör skogsutfärder och lyssnar till den berättande sagan.  Verksamheten byggs upp efter barnens åldersmässiga behov och vi sätter stor vikt vid att barnen skall få ro att vara barn.  Vi tillbringar mycket tid utomhus i friska luften, oberoende av väder, och vi anser att den fria leken är viktig för barnen. 

Väljer du Rosengården för ditt barn, erbjuder du ditt barn en varm, ombonad och trygg tillvaro under dagen och som förälder kommer du själv att ha insyn och vara delaktig i ditt barns vardag. Föräldrarna är viktiga för verksamheten. 

På Rosengården erbjuds barnen på morgonmål, lunch och mellanmål. Maten är vegetarisk, ekologisk och närproducerad och tillreds i vårt eget kök av våra egna husmödrar. 

Rosengården har öppet kl. 7.30–16.30  och terminen sträcker sig från 9.8–22.12.2021 och 3.1–22.6 2022

Rosengården håller öppet höstlov och sportlov. 

Välkommen på besök till oss! Nedan ser du glimtar av våra hemtrevliga utrymmen: