Aktuellt

 

ROSENGÅRDENS KALENDARIUM 2019-2020

 

Höstterminen: onsdag 14.08.2019 – fredag 20.12.2019

14.11 kl.17.30 Lyktfest

20.12 kl.10 Julfest med föräldrar, ingen vård den här dagen.

Jullov: lördag 21.12.2019 – tisdag 07.01.2020

 

 

Vårterminen: tisdag 07.01.2020 – lördag 19.6.2020

Vinterjippo: lördagen den ?

Öppet Hus: lördagen den 1.2

Sportlov: måndag 17.02.2020 – söndag 23.02.2020 

Påsk: fredag 10.4.2020 – måndag 13.4.2020

 

Förskoleundervisningens vårtermin avslutas fredagen 29.5.2020, vård till 19.6.2020.

 

Föreningsbroschyr

Här hittar du vår föreningsbroschyr, som berättar om verksamheten på Västerby Gård!

 

Förtroenderådet

Mikaelskolans och Rosengårdens föräldrar samt medarbetare kan få stöd av förtroenderådet som verkar för att förebygga och medla i konflikter. Om du upplever att misstroende, missförstånd, meningsskiljaktigheter eller osäkerhet har uppstått i Mikaelskolan eller i Barnträdgården Rosengården gällande sakfrågor eller mellanmänskliga relationer, kan du kontakta någon av förtroenderådets medlemmar.

Medlemmarna har tystnadsplikt och de tar upp ditt ärende på ett diskret sätt. 

Förtroenderådet väljs vartannat år på höstmötet och har fyra medlemmar.

2018-2020 är medlemmarna följande:


Kim Björklund

Lars Karlsson

Lehmus Murtomaa

Julia Nymark-Björkstam

Vi önskar alla en riktigt skön sommar!

Välkommen till Barnträdgården Rosengården!

Rosengården är en steinerpedagogisk barnträdgård i Ekenäs med två småbarnsgrupper (1-3 år), två större barns grupper (3-5 år) och en förskolegrupp (6 år).

Vi har nu verkat i Ekenäs sedan år 1993, och långsamt har verksamheten vuxit till det den är idag. Rosengården upprätthålls av understödsföreningen Steinerpedagogikens vänner i Västnyland r.f., som också upprätthåller Mikaelskolan.  

På Rosengården vill vi ge barnen värme, glädje, ro och rytm. Inom steinerpedagogiken (= waldorfpedagogiken) avser vi med värme inte enbart fysisk värme, utan också en ombonad och hemlik miljö med god stämning runt omkring.  Pedagogiken bygger på den antroposofiska människosynen, där kropp, själ och ande utgör en helhet. Hos oss finns också humorn och glädjen med i allt vi gör.

På Rosengården går rytmen som en röd tråd genom hela verksamheten, vilket skapar en trygg och rofylld tillvaro för barnen. Lek, bakning, skogsvandring, sagolek och målning har alla sin givna veckodag och de olika årstiderna med sina högtider firas med olika slags fester och evenemang.

Välkommen på ett besök till oss! Nedan ser du glimtar av våra hemtrevliga utrymmen på Västerby gård: