Anmälan till förskolan

De barn som önskar börja i Rosengårdens förskola anmäler detta till forestandare(at)rosengarden.fi

De barn som redan är inskrivna i Rosengården behöver i det här skedet inte göra något utan är automatiskt anmälda till förskolan.