Småbarnsverksamheten/Lilla sidan

Små Rosorna är den första steinerpedagogiska småbarnsgruppen i Finland. 

Ett litet barn i åldern 1-3 är ännu inget gruppbarn utan är mer i behov av direktkontakt med en vuxen, där pedagogerna kan ge barnet tillfälle till efterhärmning. I en småbarnsgrupp fungerar pedagogen som barnets bindningsperson utanför hemmet, den person som skall ge barnet trygghet i gruppen. Barnet behöver en famn, närheten och tryggheten till den vuxna. I en småbarnsgrupp  har man inte mera än fyra barn per pedagog.

För det lilla barnet ska världen få vara god och det förmedlar vi genom att skapa en varm och glad atmosfär. Genom enkla handlingar som t.ex. av- och påklädning skapar vi närhet till barnet.

Dagen består av in- och utandningar, som syns i det lilla barnets dagsrytm.

Viktigt är att samma rytm hålls från dag till dag, att dagarna i stort sett följer samma mönster. Det gör att barnet kan känna sig tryggt när det vet vad som sker under dagen. Handgestlekar, ramsor och sånger hör till vardagen. Barnlyran är ett instrument som blir bekant för barnet i småbarnsgruppen. Även det magiska sagoförklädet kommer fram med olika små väsen och berättelser.

Vi är mycket ute, både för- och eftermiddag, och får uppleva årstidsväxlingarna. Vi är utomhus i alla väder, även om det regnar, så ändamålsenliga kläder är viktigt.