Föreskoleverksamheten

Rosengården har en egen förskolegrupp med verksamhet fyra timmar alla dagar. Förskolebarnen håller till i gula huset på Västerby gård tillsammans med en egen förskolepedagog och en vårdare.

Vi värnar om 6-åringens viktiga kungsår då de får känna sig stora och duktiga och därför integreras förskolebarnen fortfarande tidvis i barngrupperna med de yngre barnen. Förskolebarnen har för dem viktiga uppgifer att hjälpa de yngre barnen. Förskolebarnen leker också på samma gård som övriga barnträdgården.

Vi har verser och sånger på svenska, finska och engelska. Ibland leker vi sådana lekar som "endast förskolebarnen kan leka". Kanske lyssnar vi på en extra lång saga som berättas. Barnen tillverkar själva stora häften som de sedan ritar i. Ibland besöker vi även åldringshem och sjunger för och med de gamla.

Till förskola hör allt från wc-besök, på- och avklädning, matsituation till hur vi bemöter varandra, följa regler, ta vara på sina egna och barnträdgårdens saker.

Förskolebarn från både Rosengården och Solgården