Intagningen - hur går den till?

Vi tar emot anmälningar till barnträdgården under hela årets lopp. Barnträdgården följer dock samma årsrytm som skolan, och verksamheten kör igång på hösten. Om en plats blir ledig mitt i terminen kan vi ta emot barn som står i kö, men i regel börjar alla samtidigt på hösten. Notera att vi har begränsade möjligheter att ta emot barn med specialbehov.

Vi brukar ordna Öppet Hus i februari, då alla intresserade har möjlighet att komma och bekanta sig med barnträdgården. Under öppet hus delar vi också ut anmälningsblanketter. Det går ändå bra att vara i kontakt med oss när som helst under året om man vill göra ett besök. Vi går igenom anmälningarna på våren och meddelar sedan om plats. För nya föräldrar ordnas ett föräldramöte i maj.  I samband med att barnen skrivs in i Rosengården fyller föräldrarna i ett vårdavtal. Både anmälningsblanketten och vårdavtalet finns länkade här nedan.

Anmälningsblankett

Vårdavtal

Vad kostar det att ha sitt barn på Rosengården?
 

Avgifterna år 2022-2023

Så här ser våra månadsavgifter ut i år.

Smårosorna (1-3 åringar): 290€

3-5-årsgrupperna: 270€

Förskola + vård: 220€

Endast förskola: 85€

Om föräldrarna av någon orsak inte får kommuntillägg eller FPA-stöd (ovanligt) så kan summan bli högre.

 

När du gör din FPA-ansökan

Föräldrarna ansöker själv om stöd för privat vård av barn från FPA. På blanketten (WH r1) ska den totala kostnaden för vården per månad fyllas i, enligt följande:

Smårosorna: 752,28€

3-5-årsgrupperna: 662,28€

Förskola + vård: 345,75€

 

Har du frågor om avgifter eller FPA-ansökan går det bra att kontakta föreståndaren på forestandare@rosengarden.fi eller på nummer 044 724 1294