Intagningen - hur går den till?

Vi tar emot anmälningar till barnträdgården under hela årets lopp. Barnträdgården följer dock samma årsrytm som skolan, och verksamheten kör igång på hösten. Om en plats blir ledig mitt i terminen kan vi ta emot barn som står i kö, men i regel börjar alla samtidigt på hösten. Notera dock att vi tyvärr inte har möjlighet att ta emot barn med specialbehov!

Vi brukar ordna Öppet Hus i februari, då alla intresserade har möjlighet att komma och bekanta sig med lekskolan. Under öppet hus delar vi också ut anmälningsblanketter. Det går ändå bra att vara i kontakt med oss när som helst under året om man vill göra ett besök. Vi går igenom anmälningarna på våren och meddelar sedan om plats. För nya föräldrar ordnas ett föräldramöte i maj. Anmälningsblanketter inlämnas till Rosengården, och finns att ladda ner här nedan.

Anmälningsblankett

Inskrivningsblankett